วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2559

นายปฐมพล ศรแผลง ผู้อำนวยการโรงเรียนนำถวายราชสดุสดี

ฐานปฐมพยาบาลของคุณครูนิสารัตน์

ฐานกฎและคำปฎิญาณของคุณครูภคินี

ลอง ลิ้ม ชิม รส 

เข้าปากเสือต้องแตะแต้ม

บริหารกล้ามเนื้อหลังจากเดินทางไกล

คุณครูกัลยารัตน์มาเป็นแม่ครัวนะคะ..เด็กๆ

กิจกรรมรอบกองไฟเริ่มแล้ว

เต้นๆๆๆ

รำพวงมาลัยก็มานะ

การแสดงของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คาบาว

สานความสามัคคีกันนะ